Wczasy nad morzem

Odpocznij sobie

Wakacje nad morzem to sprawa priorytetowa niejednej osoby, dlatego obecnie co roku pla??e s─? przeludnione, a ludzie i ich stoiska zakrywaj─? ka??dy skrawek ziemi. Co takiego jest wi─?c takiego poci─?gaj─?cego w tym sposobie sp─?dzania wolnego czasu?

Continue reading 13.05.2016. 16:31

Wakacje nad morzem

Kiedy zapytamy Polak??w, jakie kierunek wakacyjny wybieraj─? najcz─???ciej, pierwszymi w kolejno??ci s─? wyjazdy nad morze. Nic w tym dziwnego. Szum fal i du??a dawka promieni s??onecznych, przed kt??rymi trudno si─? chowa─? na pla??y, dzia??aj─? na nas niezwykle relaksuj─?co.

Continue reading 18.05.2015. 16:34

Smaki morza

Wakacje nad morzem kojarz─? si─? wielu osobom z t??umem nagich cielsk roz??o??onych po ca??ej pla??y. A wcale nie musi tak by─?, i najcz─???ciej tak nie jest. Wakacje nad morzem to przede wszystkim wolno??─?, oderwanie si─? od rzeczywisto??ci i pi─?kne widoki dooko??a nas.Continue reading 07.05.2015. 16:32

Wyjed?? nad morze

Wakacje nad morzem to wspania??y wyb??r zw??aszcza dla os??b, kt??re ma??o sp─?dza??y czasu na zewn─?trz i nie mia??y mo??liwo??ci wystawiania si─? na dzia??anie promieni s??onecznych. Cia??o domaga si─? ruchu, ale siedz─?c codziennie przez wiele godzin za biurkiem w jakiej?? korporacji, nie mamy jak tego celu osi─?gn─?─?.

Continue reading 05.05.2015. 16:31


Extra

Współpracujemy z: